Kinesiologi

Kinesiologi

Hvordan kan en kinesiologibehandling hjælpe dig?

I en kinesiologisk behandling bruger man muskeltestning som et redskab til at teste kroppen for ubalance. Ved hjælp af muskeltesten afdækkes tilstanden i kroppens energisystem, meridianerne. Når energimæssige blokeringer fjernes, bliver kroppen igen i stand til at helbrede sig selv. Gode og dårlige oplevelser lagres i kroppen som en slags kropshukommelse.

Af gavnlige virkninger ved en kinesiologi-behandling kan det blandt andet nævnes, at man:

  • Genskaber balance i krop, psyke og sjæl
  • Opnår et bestemt mål: fysisk, følelsesmæssigt, mentalt eller andet
  • Lærer at lytte til, hvad kroppen fortæller
  • Kommer til kræfter og styrke kroppens selvhelbredende evner.

Hvordan foregår en kinesiologi-behandling?
En kinesiologi behandling starter med en samtale om, hvad målet er, og hvordan muskeltesten og afbalanceringen foregår. Der trykkes let på en arm eller et ben i en bestemt position. Kan man holde armens eller benets stilling, betyder det, at den pågældende meridian, som musklen er knyttet til, er i energimæssig balance. Kan man derimod ikke holde stillingen, er det et tegn på ubalance i meridianen, som skal rettes op. Vi aflæser kroppen gennem muskelreaktionen. Muskeltesten afdækker aldrig mere end kroppen er parat til at håndtere. Kroppen sender tydelige signaler, og derfor er den også mulig at aflæse.

Om Kinesiologi-behandling
Kinesiologi betyder ‘læren om bevægelse’. Det er en behandlingsmetode, der bygger på dels den vestlige verdens viden om fysiologi og anatomi, dels den østlige verdens viden om kroppens energisystemer. Metoden er udviklet inden for amerikanske kiropraktorer i 1960`erne af George Goodheart. I kinesiologien ses mennesket som bestående af kroppen, bevidstheden, tankerne, følelserne og meridian-energien. De forskellige dele påvirker hinanden indbyrdes. Det betyder, at et symptom i en bestemt del af kroppen kan have sin årsag i en helt anden del. I den kinesiologiske behandling, kaldet afbalancering, arbejdes der med energibaner/meridianer. Meridianerne trans­porterer energi rundt til kroppens muskler og organer. Hvis en meridian blokeres, stoppes energistrømmen på samme måde, som når en dæmning bremser en flod: neden for dæmningen tørrer floden ud af mangel på vand og næring. Når meridianen blokeres, taber de berørte muskler og organer noget af deres funktionsevne, fordi de ikke får tilført den nødven­dige energi.

Har du spørgsmål angående kinesiologi, er du naturligvis meget velkommen til at sende mig en mail på info@janniearvad.dk eller ringe på 2670 2484, så får vi en uforpligtende snak om, hvad der kunne være af muligheder for dig.

Vil du bestille en tid, kan du med få klik få et hurtigt overblik over vores ledige tider via vores online bookingsystem.

Kontakt

Jannie Arvad
Elkjærvej 36, Åbyhøj
Dansk akademi for Kropsterapi /Klinik 3
Tlf. 26 70 24 84
Mail: Info@janniearvad.dk
CVR. 27369774

Åbningstider

Mandag: 08.30 – 13.00
Tirsdag:  13.00 – 19.00
Torsdag: 08.30 – 15.30

Book en tid